AFTALEVILKÅR


Udlejer leverer de bestilte vare på lejerens stand jf. bestillingen foretaget på denne hjemmeside. Skulle det leverede ikke svare til det bestilte, skal lejer straks ved ankomst til standen gøre udlejer opmærksom på dette, så udlejer kan rette fejlen. Giver lejer ikke udlejer besked om evt. mangler straks ved ankomst, er udlejer berettiget til betaling for hele bestillingen jf. ordrebekræftelse fra denne hjemmeside.

 

Når udlejer har leveret produkterne på standen og indtil udlejer får adgang til at afhente produkterne igen, ligger ansvaret for disse produkter hos lejer. Produkterne skal altid leveres tilbage i samme stand som forefundet.

 

Lejeren kan ikke videreudleje produkterne til tredjepart uden skriftligt samtykke fra udlejer.

 

Skulle lejemålets varighed blive forlænget grundet omstændigheder, der er uden for udlejers ansvar, vil der blive faktureret ekstra leje plus evt. omkostninger til fragt.

 

Skulle det leverede produkt være behæftet med fejl eller mangler, skal udlejer bestræbe sig på at rette dette forhold. Skulle udlejer ikke have mulighed for at rette denne fejl, skal den fulde leje betales tilbage til lejeren.

 

Hvis der opstår uenighed om, om produktet er fejlbehæftet, vurderer udlejer, om kunden er berettiget til kompensation. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for andet kompensationsbeløb end det, der svarer til hvad produktet koster. Udlejer hæfter heller ikke for evt. følgeomkostninger, der måtte opstå for lejer. 

 

Lejeren skal behandle lejede produkter forsvarligt, og der må aldrig skrues i eller males på udlejers udstyr. Ved aflevering skal lejer kontrollere, at produktet er rengjort, så det befinder sig i samme stand som ved levering til standen.

 

Lejeren er hæfter for de udgifter, der påhviler udlejer i forbindelse med rengøring, reparationer og transport på grund af skader påført i lejeperioden.

 

Lejer kan afbestille bestilte produkter 5 dage efter bestillingen er foretaget, dog ikke varer fra kategorierne konceptstande, frisetekster, tryk på friser og reklamevægge.

 

Ved bestilling af produkter fra andre leverandører, heriblandt parkering, bespisning, internet, overnatning m.m., kan bestillingen som udgangspunkt ikke annulleres. Ring dog altid og spørg udlejer, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål.

 

Enhver tvist afgøres ved retten i Sønderborg.