GENEREL INFORMATION


Generel information til udstillere

 

 

Standkrav

  • En messe/udstilling er omfattet af Beredskabsloven kap. 7 §35 og 36 med tilhørende driftsmæssige forskrifter. Brandvæsenet skal derfor godkende udstillingen, og brandinspektørens anvisninger og påbud skal altid følges.
  • Opbyggede stande og udstillinger udføres af ikke-brændbare eller svært antændelige materialer. Stoffer og lignende (f.eks. bannere og roll-ups) skal være brandimprægnerede eller kræver nærmere godkendelse. Gulvbelægningen skal som minimum svare til KL G. Det kræves af og påhviler arrangøren – og derved den enkelte standholder – at medbringe alle godkendelser. Det må forventes, at myndighederne ikke vil godkende opstillingen af en stand, der ikke kan fremvise alle godkendelser.
  • Der må ikke anvendes åben ild, herunder gas.
  • For biler i udstillingen skal der indhentes særlig tilladelse. Nøglerne til en bil, der er udstillet på en stand, skal ligge i bilen. Der må maks. forefindes 5 liter brandstof på bilen.

 

Oprydning og rengøring

  • Alt standmateriale skal være fjernet senest umiddelbart efter messen.
  • Standmateriale, der ikke er fjernet, vil blive fjernet af Compass Fairs til en pris på DKK 3.000,- pr. stand. Beløbet faktureres til den pågældende udstiller.
  • Opklæbede klistermærker, plakater m.m. skal tages ned, ligesom tape på gulve m.m. skal fjernes. Der må kun benyttes opmærkningstape, som ikke efterlader limrester. Limrester som ikke er fjernet, vil blive fjernet, og rengøringen afregnes ud fra listepriserne. Evt. omlakering af gulv i hallen, grundet limrester, afregnes ud fra listepriserne, og faktura sendes til arrangøren/udstilleren.

 

Manglende inventar        

  • Såfremt det konstateres, at inventar i udstillingsområdet er misligholdt eller fjernet fra udstillingsområdet , erstattes dette af Firmanavn.

 

Specielle ønsker

  • Vedrørende ophængning af bannere bedes du venligst kontakte den ansvarlige koordinator ved Compass Fairs på tlf. 2830 6701 og henvise til den aktuelle udstilling.
  • Hvis du har andre ønsker, bedes du kontakte den ansvarlige koordinator på tlf. 2830 6701 og henvise til den aktuelle udstilling.